Home     |     Foto's    |    Prijzen  |    Contact en Route |  Alg Voorwaarden  |   Ombudsdienst   

 

* Lipo-filling

* Botox

* Rimpelbehandelingen

Mail

068 - 200 04 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipo-filling ofwel Lipostructure

 

Deze pagina bevat informatie over de verschillende onderwerpen die bij het behandelen van rimpels door middel van verplaatsing van eigen vet (lipostructure) voor U van belang kunnen zijn.

Door middel van het verplaatsen van eigen vet kan men de contouren van het lichaam verbeteren. Wanneer men diepe groeven heeft in het gelaat of lelijke contouren als gevolg van te weinig onderhuids vetweefsel, komt men in aanmerking voor lipo-filling ofwel lipostructure genaamd. Lipo-filling is bijzonder geschikt voor lipvergroting.  Er blijven vaak voelbare strengetjes in de lippen aanwezig na lipvergroting door middel van implantaten vervaardigd door de medische industrie. Dit gebeurt niet bij gebruik van lichaamseigen vet.

In het donorgebied worden kleine insteekopeningetjes gemaakt om met behulp van zeer dunne buisjes met een dikte van een breinaald de plaatselijke verdoving in te brengen. Met behulp van zeer dunne zuigbuisjes met een diameter van ballpointvulling wordt met een injectiespuit van 10 ml het onderhuidse vetweefsel verzameld om na bewerking in te brengen via nog dunnere buisjes op de plaatsen waar zich de rimpels bevinden. Dit gebeurt onder uiterste steriele omstandigheden en onder regionale ofwel plaatselijke  verdoving. Na de behandeling c.q. operatie krijgt U een lichte lunch, waarna U direct naar huis kunt.

Na de operatie wordt het donorgebied verbonden met stevige elastische windsels, pleisters.  Deze dient U gedurende 48 uur te dragen. Voor verdere informatie over het donorgebied kunt U ook de site over liposculpture raadplegen. De reacties van het donorgebied zijn uiteraard veel minder dan na een liposculpture, omdat hier slechts weinig vet verwijderd hoeft te worden in tegenstelling tot een liposculpture. Het verwijderen van het vet gebeurt hier met de hand met een 10 ml injectiespuit, terwijl dit bij liposculpture met een aspirator gebeurt.

Er kan een tijdelijke ophoping van weefselvocht ontstaan  in het behandelende gebied. Dit verdwijnt binnen ongeveer drie tot vier dagen. Ook zijn kleine bloeduitstortingen mogelijk. Om dit tegen te gaan, wordt er direct na de operatie gekoeld. Om het resultaat goed te kunnen objectiveren worden er vr de behandeling foto's gemaakt. Deze behoren in het medisch dossier, waarop de wet privacy en het beroepsgeheim van toepassing is. Indien U schriftelijk toestemming geeft, uiteraard tegen een vergoeding, kunnen de foto's, wanneer deze geschikt zijn, eventueel gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Wij behandelen U naar beste kunnen en mocht U nog vragen hebben: Maakt U dan een afspraak in onze kliniek, wij zijn gaarne bereid om al Uw vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan de behandeling consulteert U de arts, die bij U de behandeling zal uitvoeren. Het is verstandig om Uw vragen op te schrijven, zodat U zeker niets vergeet.